La fotografia és el traç que desconstrueix la freqüència translúcida de la vida.