La fotografia és el traç que desconstrueix la freqüència translúcida de la vida.

Pachakuti

Projecte en creació_2017