Fotopedagogia

Per una mirada

És imprescindible construir una mirada que estimuli una actitud sostenible, conscient i activa davant els reptes globals que se’ns plantegen com a societat. Una actitud oberta a conviure de manera resilient amb el planeta. Per aquest motiu treballo de manera compromesa amb les persones i el medi desde la fotografia, com eina de coneixement i pont d’acció amb la realitat.

D'on vinc?

L’origen d’aquest viatge neix amb la col·laboració a diferents projectes socioculturals a Suècia, Xile, França i Alemanya entre el 2016 i 2018. Durant aquest temps treballo amb persones refugiades de guerra i en risc d’exclusió social. Davant la diversitat cultural, exploro diferents usos de la imatge en els processos d’integració de realitats complexes amb objectiu d’establir un diàleg amb persones de diferents llengües. Així començo a desenvolupar una recerca sobre la possibilitat de la fotografia com eina resilient durant els treballs amb infants i joves.  Presento el treball Com desenvolupar una actitud resilient a través de la fotografia? Proposta de mètode fotopedagògic” (UOC, 2018), el qual dissenya les bases del projecte “Construïm Mirades”. Un col·lectiu fundat amb Oriol Segon i la col·laboració de Xènia Gasull, amb qui realitzem projectes a centres educatius i culturals de Catalunya del 2017 al 2020. Paral·lelament ofereixo dinàmiques fotogràfiques per projectes en creació i treballo amb diversos col·lectius. El resultat d’aquestes experiències em fa replantejar la sostenibilitat del mitjà fotogràfic i aprofundeixo l’estudi sobre la fotosensibilitat de les plantes. D’aquí recupero tècniques analògiques per crear imatges de manera sostenible i proposo formacions per compartir aquests sabers.

 Si vivim a la societat de la imatge necessitem aprendre a accedir, a analitzar i interpretar aquesta informació per entendre i relacionar-nos amb el món que ens envolta.

Com l'aplico?

1. Treball amb valors

Practicar els valors des del treball col·lectiu, pluricultural i intergeneracional per conèixer múltiples formes d’entendre el món.

2. Recerca creativa

Establir un procés d’aprenentatge des de la recerca, per estimular la curiositat i l’esperit crític.

3. Pràctiques fotogràfiques

Sensibilitzar la mirada des de la fotografia participativa i analògica, com eina d’experimentació entre persones i l’entorn.

4. Aprenentatge integratiu

Vincular altres eines artístiques per estimular els sentits i les emocions des del cos. Facilitant la integració de coneixement.

La meva tasca

Presento la possibilitat d’una fotopedagogia amb l’objectiu d’utilitzar la fotografia com eina de recerca per qüestionar els límits de la naturalesa humana en la cultura visual del segle XXi i la possibilitat d’una mirada sostenible. Per aquest motiu ofereixo pràctiques fotogràfiques com eines d’interacció entre les persones i l’entorn, per estimular la imaginació, aprendre a observar i comprendre la realitat a través del llenguatge visual. Per  explorar la memòria, emprendre processos de recerca creativa i promour una mirada crítica, conscient sobre un mateix i el món. Una metodologia que es reinventa al mateix temps que evoluciona la societat de la imatge.

La meva tasca és acompanyar a les persones a desenvolupar un procés creatiu, identificar les àrees d’interès de l’altre, reconèixer les capacitats de cadascú i potenciar-les, estimular a les participants a construir una mirada sobre elles mateixes i l’entorn, i reconduir situacions imprevistes per afrontar-les com a aprenentatges.

Drag View